За нас

Пречиствателни станции от АДИЗО

АДИЗО е българска фирма създадена през 1991 година, с основен предмет на дейност проектиране и производство на пречиствателни станции, машини и съоръжения за пречистване на отпадъчни води от битов и промишлен характер.

Фирма  АДИЗО с  управител  инж. Ангел Димитров има  дългогодишен опит в областта  на проектиране на пречиствателни станции и съоръжения за пречистване на отпадъчни води от битов и промишлен характер. Цялата проектантска дейност за пречистване на отпадъчни води е съобразена с изискванията на Закона за опазване на околната среда и произтичащите от него нормативни документи.

АДИЗО се  наложи успешно на пазара, като се открои с коректност, професионализъм и качество. Стремим се към създаване на постоянни партньори, както и да печелим доверието на нови инвестиционни компании, проектанти и организации свързани с опазване на околната среда.

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ

Проучване, проектиране, производство, монтаж, пуск и сервиз на пречиствателни станции и съоръжения, предназначени за пречистване на отпадъчни води от битов и промишлен характер;

 • Реконструкция, модернизация и автоматизация на съществуващи пречиствателни инсталации и съоръжения за отпадъчни води;
 • Изработване на нестандартно оборудване за пречиствателни съоръжения.
 • Решетки с механично и ръчно почистване;  сита; каломаслозадържатели; мазнинозадържатели; утаители;  флотатори; електрокоагулатор-флотатор; бъркалки за разтвори и реагенти; повърхностни турбинни аератори – стационарни и плаващи с диаметър на турбината в мм: 800 / 1000 / 1500 / 2000; ежекторни, импелерни аератори; калочистачи и калоуплътнители за утаители;  филтри; дозиращи системи  за обеззаразяване на отпадъчни води.

Екипът, работещ във фирма АДИЗО е високо квалифициран.

ЧЛЕНСТВО В ПРОФЕСИОНАЛНИ СДРУЖЕНИЯ

 • Камара на инженерите в инвестиционното проектиране. Има присъдена пълна проектантска правоспособност с протокол 05/2005 на КРС при КИИП по част “Технологична на предприятия за енергийна и добивна промишленост, пречистване на водите и въздуха и третирането на отпадъците” Рег.№04256.
 • Членство в “ Българска  асоциация  по водите” / БАВ/.

ПРОДУКТИ

В страната имаме проектирани и изградени пречиствателни станции и съоръжения за отпадъчни води от:

 • Фамилни къщи;
 • Почивни станции;
 • Крайпътни заведения за обществено хранене;
 • Мандри;
 • Кланици;
 • Месо преработващи предприятия;
 • Предприятия за обработка на кожи;
 • Автомивки;
 • Бензиностанции т.н.
 • Модулна Пречиствателна Инсталация Продължителна Аерация      ПИПАЛ

Високоефективен процес за пречистване на отпадъчните води;

 • Процес на пълно смесване, който най-точно отговаря на промените в дебита и натовареността за малки населени места;
 • Добро стабилизиране на утайката, което премахва проблемите, свързани с миризмите
 • Гъвкав процес, позволяващ разширяване, модификации и внедряване на нови процеси;
 • Приспособим към сглобяеми инсталации, което намалява себестайността и опростява изпълнението.

ФИЛОСОФИЯ

Иновации, технология – ние се стремим да предлагаме най-модерните  решения в областта на водопречистването, отговарящи на нуждата за всеки обект. Целта е  постигане максимален ефект на пречистване на водата с оптимални решения. В своите проектантски разработки и практическото им изпълнение, фирмата прилага надеждни технически и технологични решения съобразени с изискванията на Закона за опазване на околната среда и произтичащите от него нормативни документи.

Девизът на фирмата е :

ВТОРИ  ШАНС  ЗА  ВОДАТА !

БИЗНЕС СЕКТОР

Фирма АДИЗО работи със съвременни високотехнологични продукти. Репутацията и е на коректна фирма, като благодарение на своята дълновидност и гъвкава политика на експедитивната си и прецизна работа, успя да се наложи българския пазар за производство на модулни водопречиствателни съоръжения. Фирмата разполага със собствена производствена база, оборудвана със съвременни производствени машини  и съоръжения.

МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ

Постоянните участия на фирма АДИЗО в международното изложение „ВОДА-СОФИЯ”  и  на  Международния Технически Панаир в гр.Пловдив я правят известна и позната и на международния пазар в сферата на водопречистване.

Фирмата има реализирани обекти в Гърция.

ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ

Автоматизираното управление и контрол на процеса на работа на пречиствателното съоръжение, създават  сигурност и спокойствие на клиентите ни.

Фирмата  развива  активна  инвестиционна политика.  Разработи  и  внедри  GPRS система за наблюдение, управление и мониторинг на пречиствателните съоръжения.

ЧОВЕШКИ  РЕСУРС

Социалната и осигурителна политика на фирмата са фокусирани към защита на интересите на персонала и отделя изключително внимание на спазване на трудово-законодателните разпоредби. Фирмата постоянно инвестира време и финансови средства за различни дейности свързани с:

 • Повишаване квалификацията на персонала;
 • Създаване на финансови-поощрителни модели и систематизирането им;
 • Провеждане на различни мероприятия с интеграционен характер.