Мобилен телефон на АДИЗО+359 878 100 071    Факс на АДИЗО+359 361 6 2634    Електронна поща на АДИЗО officeПишете ни!adizo.info
      Изберете език | Choose language
Добре дошли в АДИЗО!
Ние предлагаме голямо разнообразие от пречиствателни станции, съоръжения и оборудване за филтриране на отпадъчни води.

Екология ИНСТАЛАЦИИ

 • Инсталации  за обеззаразяване на вода;
 • Инсталации за омекотяване на вода;
 • Инсталации за отстраняване на нитрати от питейна вода;
 • Каломаслозадържатели;
 • Утаители / утаителни камери;
 • Усреднители с пневмохидравлични смесители;
 • Напорни флотатори;

Чиста природа СЪОРЪЖЕНИЯ

 • Бъркалки за разтвори и реагенти;
 • Инсталации за омекотяване на вода;
 • Инсталации за отстраняване на нитрати от питейна вода;
 • Филтри;
 • Мазнинозадържатели;
 • Решетки с механично и ръчно почистване;
 • Сита дъгообразни;

Втори шанс за водата ПРОДУКТИ

 • Дозиращи апарати за обеззаразяване на отпадъчни води;
 • Калочистачи за радиални утаители;
 • Модулни пречиствателни станции за битови отпадъчни води;
 • Повърхностни турбинни аератори – стационарни и плаващи;
 • Хоризонтални пясъкозадържатели;

ФИРМА "АДИЗО"

 • АДИЗО - Участие в Пловдивски панаир
 • СЪЗДАВАНЕ НА ФИРМАТА
  Управител : Инж. Ангел Димитров

  АДИЗО е фирма, която проектира и произвежда пречиствателни станции, машини и съоръжения за отпадъчни води от битов и промишлен характер.

 • Модулни пречиствателни съоръжения
 • ДЪЛГОГОДИШЕН ОПИТ

  Фирма АДИЗО е с дългогодишен опит в областта на пречистване на отпадъчни води. Цялата проектантска дейност е съобразена с изискванията на Закона за опазване на околната среда.

 • Производствен склад на АДИЗО
 • ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ

  Проучване, проектиране, производство, монтаж, пуск и сервиз напречиствателни станции и съоръжения, предназначени за пречистване на отпадъчни води от битов и промишлен характер. Решетки, с механично и ръчно почистване, утаители, каломаслозадържатели, мазнинозадържатели, флотатори, ежекторни, калочистачи, импелерни аератории калоуплътнители за утаители, филтри, дозиращи системи за обеззаразяване на отпадъчни води.

 • Камара на инженерите в инвестиционното проектиране
 • ЧЛЕНСТВО
  В професионални сдружения

  - Камара на инженерите в инвестиционното проектиране - пълна проектантска правоспособност с протокол 05/2005 на КРС при КИИП по част “Технологична на предприятия за енергийна и добивна промишленост, пречистване на водите и въздуха и третирането на отпадъците” Рег.№04256.
  - Членство в “Българска асоциация по водите”.

 • Философия на АДИЗО
 • ФИЛОСОФИЯ

  Иновации, технология – ние се стремим да предлагаме най-модерните решения в областта на водопречистването, отговарящи на нуждата за всеки обект. Целта е постигане максимален ефект на пречистване на водата с оптимални решения. В своите проектантски разработки и практическото им изпълнение, фирмата прилага надеждни технически и технологични решения съобразени с изискванията на Закона за опазване на околната среда и произтичащите от него нормативни документи. Девизът на фирмата е: ВТОРИ ШАНС ЗА ВОДАТА !

 • Адизо в бизнеса
 • БИЗНЕС СЕКТОР

  Фирма АДИЗО работи със съвременни високотехнологични продукти. Репутацията и е на коректна фирма, като благодарение на своята дълновидност и гъвкава политика на експедитивната си и прецизна работа, успя да се наложи българския пазар за производство на модулни водопречиствателни съоръжения. Фирмата разполага със собствена производствена база, оборудвана със съвременни производствени машини и съоръжения.

 • Международно изложение Вода-София
 • МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ

  Постоянните участия на фирма АДИЗО в международното изложение „ВОДА-СОФИЯ” и на Международния Технически Панаир в гр. Пловдив я правят известна и позната и на международния пазар в сферата на водопречистване. Фирмата има реализирани обекти в Гърция.

 • ДжиПиЕс система за пречиствателни съоръжения
 • ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ

  Автоматизираното управление и контрол на процеса на работа на пречиствателното съоръжение, създават сигурност и спокойствие на клиентите ни. Фирмата развива активна инвестиционна политика. Разработи и внедри GPRS система за наблюдение, управление и мониторинг на пречиствателните съоръжения.

 • Човешки ресурс в АДИЗО
 • ЧОВЕШКИ РЕСУРС

  Социалната и осигурителна политика на фирмата са фокусирани към защита на интересите на персонала и отделя изключително внимание на спазване на трудово-законодателните разпоредби. Фирмата постоянно инвестира време и финансови средства за различни дейности свързани с повишаване квалификацията на персонала, създаване на финансови-поощрителни модели и систематизирането им и провеждане на различни мероприятия, с интеграционен характер.


ПРОДУКТИ
 • пречиствателни станции и съоръжения

  ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ И СЪОРЪЖЕНИЯ

  Фирма „АДИЗО” има дългогодишен опит в производството на съоръжения за механично, физико-химично и биологично пречистване на отпадъчни води.
  При нас може да намерите: решетки, с механично и ръчно почистване; сита дъгообразни; усреднители, с пневмохидравлични смесители; утаители и утаителни камери; калочистачи за радиални утаители; флотатори; бъркалки за разтвори и реагенти; повърхностни турбинни аератори – стационарни и плаващи; филтри;
  Предлагаме инсталации за обеззаразяване на вода; за отстраняване на нитрати от питейна вода; за омекотяване на вода и каломаслозадържатели.

 • модулни пречиствателни инсталации

  МОДУЛНИ ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ

  Модулна Пречиствателна Инсталация Продължителна Аерация (ПИПАЛ) BioZone, работи в режим на продължителна аерация с използване процесите нитрификация и денитрификация, за пълно пречистване на отпадъчни води. Тя е предназначена за пречистване на битови-фекални отпадъчни води от фамилни къщи, хижи, мотели, хотели, къмпинги, малки населени места и други подобни обекти. Пречиствателната инсталация ПИПАЛ BioZone , представлява цилиндричен корпус, изработен от полипропилен, включващ шест зони за третиране на отпадъчната вода ...

  Прочетете повече »

 • мазнинозадържател, мазниноотделител и мазниноуловител

  МАЗНИНОЗАДЪРЖАТЕЛ / ОТДЕЛИТЕЛ / УЛОВИТЕЛ

  Пречиствателни съоръжения за мазниносъдържащи отпадъчни води се използват, като първоначална пречистваща единица в самостоятелна изолирана канализационна система.
  Мазнино-задържателя, служи за улавяне и отделяне на не емулгирани мазнини и масла от замърсени води с произход от месо преработвателни предприятия, кухни, ресторанти, сладкарски цехове и други предприятия, в които има замърсяване на водите с мазнини.
  Мазнино-уловителят защитава битовата канализация от мазнино замърсяване, а пречиствателното съоръжение от снижаване ефективността на процесите на пречистване и проблеми в експлоатацията им.

 • пречистване на питейната вода от нитрати

  ПРЕЧИСТВАНЕ НА ПИТЕЙНАТА ВОДА ОТ НИТРАТИ

  В процеса на работа и от опита, който имаме с измерване стойностните показатели на пречистената отпадъчна вода установихме, че има голям проблем в качеството и на питейната вода на много от клиентите ни. Това са основно обекти извън регулация и без канализационна система както за питейна, така и за отпадъчна вода. Основно питейната вода, която се използва е сондажна, в нея наличието на нитрати е много над допустимите норми за пиене.
  За да решим комплексно проблема на нашите клиенти, разширихме дейността на фирмата.

Производителността на технологичното оборудване зависи от обема на отпадъчните води, изходните концентрации на замърсеност и необходимата степен на пречистване. Комплектацията, варианта на изпълнение (компановка) на пречиствателното съоръжение, а също и ефективността на работа на технологичната схема се определят от изходните данни, подадени от Възложителя и изискванията на контролиращите органи.

Всички проекти

Фирмата се гордее с проектирани и изградени пречиствателни станции и съоръжения за отпадъчни води от: фамилни къщи, почивни станции, крайпътни заведения за обществено хранене, мандри, кланици, месо преработващи предприятия, предприятия за обработка на кожи, автомивки, бензиностанции в цялата страна.


РЕФЕРЕНЦИИ

 • Пречиствателни станции за производствени отпадъчни води

  ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ
  ЗА ПРОИЗВОДСТВЕНИ ОТПАДЪЧНИ ВОДИ

  Цех за “Месодобив и месопреработка”, Q=25 m3 /d, с.Зверино;
  Предприятие за замразяване на плодове и зеленчуци, Q=10 m3/d, с.Подвис;
  ПСОВ на “Мандра за бяло саламурено сирене”, Q=30 m3/d, с. Царева поляна;
  ПСОВ на мандра, Q=30 m3/d, с. Кирково;
  ПСОВ на мандра, Q=20 m3/d, с. Бял извор;
  ПСОВ крайпътно заведение, Q=15 m3/d, магистрала Хемус;
  ПСОВ на Цех за обработка на кожи”, Q=30 m3/d, с. Звезделина;
  ПСОВ на предприятие за обработка на кожи, Q=100 m3/d, с. Ръжево Конаре;
  ПСОВ на шивашко предприятие, Q=10 m3/d, гр. Габрово;
  ПСОВ на кланица за дребен рогат добитък, Q=100 m3/d, с. Филиповци;
  ПСОВ на кланица за патки, Q=50 m3/d, с. Христо Милево;
  ПСОВ на кланица, Q=18 m3/d, с. Мещица;
  ПСОВ на кланица и цех за месопреработка, Q=35 m3/d, с. Боровци;
  ПСОВ на кланица за свине”, Q=20 m3/d, гр. Хасково;
  ПСОВ на месокомбинат, Q=300 m3/d, гр. Хасково;
  ПСОВ на „Целхарт”, гр. Стамболийски;
  ПСОВ на кланица с месопреработка за зайци, Q=45 m3/d, с.Рельово;
  ПСОВ Пивоварна “Каменица-Астика”, гр.Хасково;
  Мазниноуловители за ресторант в хотел Емералд, с.Равда;
  Каломаслозадържател на бензиностанция, гр. Брезово;
  Каломаслозадържател на автомивка, „Вавита-09″, гр.Кърджали;
  Повърхностен турбинен аератор ф2000 мм, 10 броя- „Каменица“, гр.Хасково;
  Калочистач за радиален утаител с диаметър 20 метра – Сливен


   
   

  Пълна реконструкция и модернизация на пречиствателни съоръжения

  ПЪЛНА РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ
  НА СЪЩЕСТВУВАЩИ ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ

  Пречиствателна инсталация тип ИПВБК гр.Самоков
  Пречиствателна инсталация тип ВТ-10 гр.Бургас
  Пречиствателна инсталация за кланица гр. Хасково
  Пречиствателна инсталация тип ВТ-10 гр. Бургас
  Пречиствателна инсталация на почивна база на Министерството на отбраната“- ПИПАЛ 300А BioZona-с.Рибарица

  РЕФЕРЕНЦИИ

  Референция от Сиконко Билдинг АД - гр. София - 03.08.2012
  Референция от "Водоснабдяване и Канализация ЕООД" - гр. Кърджали- 01.08.2012
  Референция от Стелм ЕООД - гр. Кърджали - 30.07.2012
  Референция от МВР - гр. София - 02.07.2010
  Референция от ЕТ "Капител - П. Сивков" - гр. Кърджали - 07.02.2010

  РЕЗУЛТАТИ

  Изпитване на отпадъчни води на изход пречиствателни инсталации - ПИПАЛ

 • Модулна биологична пречиствателна инсталация

  МОДУЛНИ БИОЛОГИЧНИ ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ
  Модел ПИПАЛ

  ПИПАЛ 5 фамилна къща, кв. Кокаляне, гр.София;
  ПИПАЛ 5А фамилна къща, с. Долни Богров, гр.София;
  ПИПАЛ 5 къща в птицеферма, гр. Момчилград;
  ПИПАЛ 5А фамилна къща, с.Вакарел, Софийска област;
  ПИПАЛ 5А фамилна къща, с.Главатарци, гр.Кърджали;
  ПИПАЛ 5А кв. Бистрица, гр.София;
  ПИПАЛ 10 кв. Бистрица, гр.София
  ПИПАЛ 100 вилно селище “Боджака”, гр.Созопол;
  ПИПАЛ 5А фамилна къща, с.Казичене;
  ПИПАЛ 5А фирма “ВИРАЖ ВП” 00Д, гр.Бургас;
  ПИПАЛ 5А фирма ”БРЕЗЕНТ”ЕООД, гр.Бургас;
  ПИПАЛ 5А фирма “,ДАНИК”ЕТ, гр.Бургас;
  ПИПАЛ 5А фамилна къща, кв.Траката, гр.Бургас;
  ПИПАЛ фемили строителна фирма, гр.Русе;
  ПИПАЛ 5А фамилна къща, с. Дивотино, гр.Перник;
  ПИПАЛ фемили фамилна къща, с. Марково, гр.Пловдив;
  ПИПАЛ 10А фамилна къща, с.Божурец, гр.Каварна;
  ПИПАЛ 10А фамилна къща кв.Драгалевци, гр.София;
  ПИПАЛ 10А фамилна къща кв.Драгалевци, гр.София;
  ПИПАЛ 10А за ресторант на кораб, яз. Кърджали;
  ПИПАЛ 15А фирма “ПЕТ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ” ООД, гр.Пазарджик;
  ПИПАЛ 30А хотел, с.Главатарци, гр.Кърджали;
  ПИПАЛ 10 фирма „Топ Флот”, гр. Хасково;
  ПИПАЛ 30А хотел, с.Главатарци, гр.Кърджали;
  ПИПАЛ 30 хотел, с.Главатарци, гр.Кърджали;
  ПИПАЛ 5А фамилна къща, кв. Бояна, гр. София;
  ПИПАЛ 5А фамилна къща, кв. Бояна, гр. София;
  ПИПАЛ 40А хотел и ресторант, с.Костел, гр.Елена;
  ПИПАЛ 10 остров Тасос, Гърция;
  ПИПАЛ 30А цех за преработка на ябълки, с.Динк, гр.Пловдив;
  ПИПАЛ 30А вилно екоселище, с.Горно Трапе, гр.Троян;
  ПИПАЛ фемили фамилна къща, кв. Банкя, гр. София;
  ПИПАЛ 5А   Автосервиз,  гр. Бургас
  ПИПАЛ 70А / GPRS наблюдение, Почивна  база на МВР, гр. Самоков
  ПИПАЛ  фемили,  Крайпътен  магазин, гр. Самоков
  ПИПАЛ  5А, Фамилна къща ,  с.Иваняне – София
  ПИПАЛ  10,  Фамилна къща,   Халкидики – Гърция
  ПИПАЛ  5А, Фамилна къща,  Халкидики – Гърция
  ПИПАЛ 5А,  фамилна  къща, с. Бистрица – София
  ПИПАЛ 20А с GPRS наблюдение, производствена база-гр.Костинброд
  ПИПАЛ 80А BioZone, Писменово- гр.Приморско
  ПИПАЛ 90А BioZone, кв.Бояна- гр.София
  ПСОВ 300А с GPRS наблюдение, с.Пъстрогор- гр.Свиленград
  ПИПАЛ фемили BioZone  гр. Варна
  ПИПАЛ 5A  BioZone  гр. Русе
  ПИПАЛ 10  BioZone с. Сердинка -Кърджали
  ПИПАЛ 10А BioZone с.Главатарци – Кърджали
  ПИПАЛ 10 BioZone с. Главатарци – Кърджали
  ПИПАЛ фемили BioZone с.Енчец – Кърджали, с. Церово, гр. Кърджали
  ПИПАЛ 30А  BioZone  проход „Маказа“  – Кирково
  ПИПАЛ 50А BioZone  кв. Бояна – София
  ПИПАЛ 10А BioZone  гр. Приморско
  ПИПАЛ  15А  BioZone  с.Кьосево, Кърджали


ИНОВАЦИИ

КОНТАКТИ
Ще се радваме да отговорим на Вашите запитвания по телефон или използвайки формата за контакт.

Може да откриете и поръчате продуктите ни на изброените адреси по-долу:

адрес Кърджалигр. Кърджали, бул. България 53, вх.Б

адрес Софиягр. София, ул.”Неделчо Бончев” 3, ет.8

адрес Бургасгр. Бургас, ж.к. „Славейков“

мобилен телефон АДИЗОмобилен: 0878 100 071

факс АДИЗОтел/факс: 0361 6 2634

уеб сайт АДИЗОуеб сайт: www.adizo.info

е-поща АДИЗОе-поща: office Пишете ни!adizo.info | adizo_eco Пишете ни!yahoo.com

Девиз на АДИЗО
Девизът на фирма АДИЗО е:

Втори шанс за водата!


ПАРНЬОРИ
 • ПИПАЛ
 • АДИЗО
 • Професионално оборудване Профис
 • Строителен хипермаркет Мастерхаус | Masterhaus
 • Оборудване за водопроводи - Ауро България
 • инженеринг и логистика Бибус